• Náhrada škody od státu

    Náhrada škody od státu

    Jak vymáhat náhradu škody způsobené státem?
    logo

Vznikla Vám činností státu škoda?

Cesta k náhradě škody, kterou způsobil stát, je teoreticky velice jednoduchá. O náhradě rozhodují na základě žádosti správní orgány. Soudní řízení je zahájeno až v okamžiku, kdy s vyřízením žádosti příslušným orgánem nebudete spokojeni. Pokud k tomu přeci jen dojde, nově je třeba uhradit soudní poplatek. Já jako Váš advokát jsem odměněn až v případě úspěchu, a to z náhrady, kterou Vám Česká republika zaplatí. Tato nabídka se týká náhrady škody vzniklé průtahy v řízení a náhrady škody způsobené neoprávněným trestním stíháním. V ostatních případech je má odměna řešena na základě individuální domluvy s klientem. Zaujal – li jsem Vás, neváhejte se začíst do postupu vedoucího k náhradě Vám vzniklé škody.

01

Trvalo řízení, jehož jste byli účastníkem, nepřiměřeně dlouho?

02

Bylo zastaveno trestní řízení vedené proti Vaší osobě?

03

Stala se vinou soudu Vaše pohledávka nevymahatelnou?

04

Byli jste zproštěni obžaloby?

05

Platili jste zbytečně právníka, neboť jste byli protiprávně obviněni?

06

Došlo kvůli jednání státního orgánu ke zhoršení Vašeho zdraví?

Je odpověď na některou z výše uvedených otázek kladná?

Rád Vám s uplatněním nároku na náhradu škody pomohu. 
Jsem advokát, který se specializuje na vymáhání náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím.

 

Jak to funguje

Česká republika si je naštěstí vědoma, že činností státních orgánů a orgánů samosprávy může vzniknout fyzickým a právnickým osobám škoda. Z tohoto důvodu se již od roku 1998 můžete domoci náhrady škody vzniklé jednak nesprávným úředním postupem, jednak nezákonným rozhodnutím, a to na základě zákona č. 82/1998 Sb. Škodu může způsobit jak sám stát a jeho orgány, tak i notář, exekutor či samosprávný celek.

Nejčastěji dochází při výkonu veřejné moci ke vzniku škody z důvodu nepřiměřené délky řízení (zde můžete počítat s náhradou až v částce 20.000,-Kč za každý rok trvání řízení) nebo z důvodu zahájení trestního stíhání, které je zastaveno, či skončeno zproštěním obžaloby.  Pokud jste byli neoprávněně obviněni, v prvé řadě se nahrazují náklady vynaložené na právní pomoc vedoucí ke zproštění obžaloby a samozřejmě také škoda způsobená zásahem do Vašich osobnostních práv (narušení rodinného života, soukromí, dobré pověsti apod.). 

Cesta k náhradě škody je velmi jednoduchá

1.

V prvé řadě je třeba se obrátit na správného a šikovného advokáta, k čemuž máte při návštěvě těchto stránek již velmi blízko:)

2.

Kontaktujte mne a ve stručnosti popište Váš případ. Já Vaši záležitost prostuduji a sdělím Vám svůj názor na věc.

3.

Pokud budou podané informace dostatečné a podání žádosti o náhradu škody bude mít smysl, u příslušného orgánu uplatním nárok na náhradu Vám vzniklé škody. Do šesti měsíců bychom měli znát výsledek.

4.

Nebudou-li podané informace pro řádné uplatnění Vašeho práva dostačovat, požádám Vás o doplnění, případně o zaslání potřebné dokumentace.

5.

Pokud dospěji k závěru, že uplatnění nároku nemá smysl, upozorním Vás na to. 

6.

Pakliže nebudete s vyřízením Vaší žádosti spokojeni (náhrada nebude příslušným orgánem přiznána vůbec či pouze z části) a dospějeme-li k závěru, že nebylo rozhodnuto správně, můžeme se obrátit na soud.

7.

V případě žádosti o náhradu škody způsobené průtahy či neoprávněným trestním stíháním mi odměnu platíte až v okamžiku, kdy Vám je  škoda státem nahrazena. V ostatních případech se domluvíme individuálně.

8.

Odměna je sjednávána na začátku spolupráce, v případě škody způsobené průtahy v řízení či neoprávněným trestním stíháním činí 15 % až 25 % z částky státem skutečně zaplacené.

9.

Vaše spokojenost znamená i moji spokojenost. A nemějte obavu, nejedná se pouze o moji odměnu:)

 

Kdo Vám bude pomáhat

Jmenuji se
Vojtěch Mihalík a vykonávám advokacii.

Řeším problémy a snažím se o nápravu poškozených vztahů. Poskytuji právní služby a specializuji se mimo jiné na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci.

Více o mně, mých kolezích a mé kanceláři se dozvíte na webové stránce www.akmihalik.cz.